O nas

Miłością do mody vintage zapałałam ok. 10 lat temu, gdy po raz pierwszy wyjechałam do Londynu. Klimat i podejscie do ubrań z drugiej ręki, tak inne od naszego ( era lumpeksów) zupełnie mnie zauroczyły. Postanowiłam po powrocie, że otworzę Pawilon. Tak się też stało.

Udało nam się utrzymać pół roku. Okazało się, że oprócz małego grona młodych ludzi, którzy rozumieli klimat vintage reszta klientów widziała to jako ładnie wystrojony lumpeks. Minęło kilka lat, wiele się zmieniło i stwierdziłam, że musi nastąpić reaktywacja, to jest ten czas! Nauczyłam się wiele podczas pierwszego sklepu, wiem jakich błędów już nie popełniać. Jest era instagrama. Wiem, co robic!

Kochani jesteśmy tu z Wami po raz drugi i będziemy już na zawsze. Mam nadzieję, że stworzymy wspólnie wyjątkową atmosferę. Wzniesiemy Pawilon o level wyżej. Będziemy się nawzajem inspirować.
Ze swojej strony gwarantuję piękne ubrania i dodatki.

Sciskam Was 🙂

Kamila
pawilon vintage

About us

I fell in love with vintage fashion about 10 years ago, when I moved out to London for the first time. The atmosphere and approach to second-hand clothes, so different from ours (the era of second-hand clothes), completely captivated me. After my return, I decided to open the Pawilon.

We managed to keep six months. It turned out that, apart from a small group of young people who understood the vintage vibe, the rest of the customers saw it as a nicely dressed up store. It’s been a few years, a lot has changed and I figured there must be a reactivation, this is the time! I learned a lot during the first store, I know what mistakes not to make. It’s the Instagram era. I know what to do!

We are loved here with you for the second time and we will be here forever. I hope we will create a unique atmosphere together. We will build the Pawilon one level higher. We will inspire each other.
For my part, I guarantee beautiful clothes and accessories.

I’m sending a hug 🙂

Kamila

pawilon vintage